Poręcze wąskie

Przeszkoda bardzo prosta w „obsłudze”, wymagająca jednak samodzielności oraz bardzo silnych rak.