Hope to rope

Jedna z trudniejszych technicznie przeszkód. Wymaga dużej zwinności, siły lub/i dobrej techniki.
Ścianki pod kątem 30* z licowanych płyt wodoodpornych.
Pokonanie przeszkody polega na szybkim przejściu po ściance w układzie poziomym, używając do tego przymocowanych lin.