Skośna

Jedna z trudniejszych technicznie przeszkód. Wymaga dużej zwinności, siły lub/i dobrej techniki.
Ścianki pod kątem 30* z licowanych płyt wodoodpornych.
Pokonanie przeszkody polega na szybkim przejściu po ściance w układzie poziomym, używając do tego przymocowanych lin.

Wymiary modułu:


Wysokość:
ok. 2.6 m
Szerokość: 3.0 m