ŚCIANKA PION

Ścianka pionowa do samodzielnego przejścia lub z pomocą dorosłego.

Ściana wykonana jako jeden stały element bez możliwości zmiany wysokości.

Dostępne wysokości: 0,5 m ; 0,7 m; 1 m

Konstrukcja drewniana - licowana dwustronnie z płyt wodoodpornych.

Wymiary:

  • Wysokość: 05-0,7-1,0 m
  • Szerokość: 2 m