Ściana pion

Najtrudniejsza ze ścianek. Wymagająca bardzo dobrze opanowanej techniki „ nabiegu” lub „doskoku” na ściankę oraz bardzo mocnych rąk i nóg.
Można ją pokonać samodzielnie lub z pomocą kolegów/koleżanek.

Wymiary:
Szerokość: 3.0 m
Wysokość: 2.1 – 3.0 m